Punkt Oporu Dęby

Zdjęcia z różnego okresu, mam nadzieję że z czasem zostaną zaktualizowane.

Informacja na temat oryginalnych numerów schronów, oraz informacja o zniesionych wykopach pod schron pochodzi z http://www.kriepost.org. Podkład mapy communitywalk.com.

Rawsko Ruski Rejon Umocniony Linii Mołotowa. Punkt Oporu Dęby.

W obecnych granicach Polski jest to drugi punkt oporu licząc od północnowschodniej strony Rawsko Ruskiego Rejonu Umocnionego. Pierwszym jest P.O. Mosty Małe. Oba te punkty w założeniu miały współpracować nad zabezpieczeniem jednego z głównych celów obrony w tym rejonie, drogi Zamość Tomaszów lubelski – Rawa Ruska, Lwów i szlaku kolejowego Bełżec – Rawa Ruska, jednego z głównych szlaków drogowych i kolejowych na wchód. Przed wszystkimi punktami znajdował się pas umocnień w formie małych schronów pasa przesłaniania bezpośrednio przy granicy jak również pasa rowu przeciwczołgowego ciągnącego się przed punktami oporu. Niestety tylko nikłe ślady jego zachowały się do dzisiaj.

Oglądając schrony tego punktu, zawsze mam mieszane uczucia, w dużej mierze wydaje się że punkt ten był w znacznym stopniu nieukończony i niezdolny do prowadzenia walki. Jednak bardzo duże uszkodzenia schronów świadczą o zgoła innej sytuacji. Po wojnie punkt oporu Dęby, Mosty Małe i część punktu oporu Goraje znalazł się w Lubelskim Okręgu Wojskowym. Schrony zostały zinwentaryzowane i pozostawione samemu sobie. Inna sytuacja była w Krakowskim Okręgu Wojskowym, gdzie podlegały pozostałe punkty oporu Rawsko Ruskiego Rejonu Umocnionego znajdujące się w naszych granicach państwowych, gdzie schrony dodatkowo bardzo często zostały pobielone wewnątrz, obmurowano ślady ostrzału i zamurowano strzelnice i wejścia do schronu.

Poza obrastającymi je krzakami i niestety śmieciami gromadzonymi przez lata wewnątrz i w okolicy schronów niewiele się wokół nich zmieniło. Punkt Oporu Dęby jest najbardziej zniszczonym punktem na Rawsko Ruskim Rejonie Umocnionym, wszystkie schrony są w znacznym stopniu uszkodzone, część z nich jest całkowitą ruiną, pozbawioną wszystkich elementów obronnych, militarnych z tamtych czasów. Zachowała się na szczęście polska kopuła obserwacyjna pozyskana z naszych schronów położonych na wschodzie, która z tym rozstawem otworów jest rzadkością, oraz dosłownie tylko kilka opancerzeń ckm pod zestaw NPS-3. W porównaniu z innymi punktami jest to bardzo mało. Dodatkowo p.o. Dęby, raczej nie można polecić do zwiedzania, zwłaszcza w pojednynkę, właśnie ze względu na zbyt duże zniszczenia obiektów i grożące z tym ryzyko wypadku przy penetrowaniu. Ciężko sobie też wyobrazić jak te obiekty naprawdę wyglądały, gdy nie widziało się ich odpowiedników w całości.

Punkt Oporu Dęby

po-dęby

Na początek schrony te które schowane są w większych kępach krzaków, bo zagajnikami tego nazwać za bardzo nie można. Reszta znajduje się w bardzo dobrze widocznych kępkach na polach. Niestety letnia roślinność skutecznie uniemożliwia zrobienie jakichś normalnych zdjęć. Zasiewy w stylu kukurydzy również nie ułatwiają ;).

Zaczynamy po lewej stronie drogi jadąc do Dębów.


06-DB-13,  APK-01, nazwa oryginalna: 3465

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego – półkaponiera artyleryjska (APK). Uzbrojona miała być w 2  armaty 76 mm (Ł-17), 1 ckm (NPS-3) w orylonie, rkm obrony wejścia. Opancerzenia dział nie zostały zamontowane, opancerzenie ckmu zostało odstrzelone. Najprawdopodobniej przewidziany był również rów diamentowy, który nie został wybudowany.

 APK-01


06-DB-14,  OPPK-02, nazwa oryginalna: 3269

Schron do ognia bocznego – półkaponiera (OPPK). uzbrojony w 1 zestaw przeciwpancerny 45mm (DOT-4), 2 ckm (NPS-3) w tym jeden w orylonie, rkm obrony wejścia. Opancerzenia zostały odstrzelone, Przewidziana była kopuła pancerna, jednak brak śladów jej montażu. Brak rowu diamentowego lub jest całkowicie zasypany. Dno schronu dość mocno zaśmiecone i zasypane, uniemożliwia to sprawdzenie czy istnieją komory zrzutowe na łuski. Pozostały ślady dość dobrze zachowanego obsypu kamiennego schronu.

OPPK-02


06-DB-15,  OPPK-03, nazwa oryginalna: 3267

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego – półkaponiera (OPPK). Uzbrojony w 1 zestaw przeciwpancerny 45mm (DOT-4), 2 ckm (NPS-3) w tym jeden w orylonie, 1 rkm obrony bliskiej, rkm obrony wejścia. Schron z odstrzelonymi opancerzeniami, Rów diamentowy zniszczony lub tylko był przewidziany. Realnym zagrożeniem przy zwiedzaniu jest za to pasieka przylegająca bezpośrednio do schronu.

OPPK-03


06-DB-W1, Wykop – nazwa oryginalna: 3612

Zniesiony wykop pod schron do ognia dwubocznego (kaponiera).


06-DB-02,  APK-04, nazwa oryginalna: 3464

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego – półkaponiera artyleryjska (APK). Uzbrojony w 2  armaty 76mm (Ł-17), 1 ckm (NPS-3) w orylonie, rkm obrony wejścia. Działa Ł11 nigdy nie zostały zamontowane w tym schronie, Istniało jedynie opancerzenie NPS które obecnie jest odstrzelone. Na zdjęciach wojennych schron posiada odstrzeloną kopułę pancerną, niestety dzisiaj po niej nie ma śladu. Przewidywany był rów diamentowy który również nigdy nie powstał.

APK-04


06-DB-01,  OPDOT-05, nazwa oryginalna: 3372

Dwukondygnacyjny schron do ognia czołowego (OPDOT). Uzbrojony w 1 zestaw przeciwpancerny 45 mm (DOT-4), 2 ckm (NPS-3), rkm obrony wejścia. Schron bardzo mocno zniszczony, trzeba domyślać się co i gdzie było. Siła eksplozji była tak duża że zerwała cały strop i obróciła go w powietrzu o 180 stopni i położyła na schronie. Podejrzewam że ten schron właśnie mógłby być Komsomolcem, Schron wygląda na spalony i jest wysadzony. Co było by zgodne z opisem dotyczącym właśnie Komsomolca. Schron został zdobyty miotaczami ognia, załoga zginęła w środku.

OPDOT-05


06-DB-03,  OPDOT-06, nazwa oryginalna: 3373

Dwukondygnacyjny schron do ognia czołowego (OPDOT). Uzbrojony w jeden zestaw przeciwpancerny 45mm (DOT-4), 2 ckm (NPS-3), 1 x rkm obrony bliskiej. Schron bardzo podobny do poprzednika, i znajdujący się bardzo blisko niego. Opancerzenie DOT-4 zostało odstrzelone, 2 opancerzenia NPS-3 nie zostały zainstalowane.

OPDOT-06


06-DB-16,  PPK-07 nazwa oryginalna: 3164

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego – półkaponiera (PPK). Uzbrojony w 2 ckm (NPS-3).

Schron ten jest chyba najbardziej ukryty w „lesie” więc trzeba dobrze się przyjrzeć mapce gdzie go szukać. Odniesieniem jest tu polna dróżka, schronu szukamy na jej rozwidleniu wchodzącym do lasu, z tyłu powinniśmy mieć płaski podłużny wzgórek, najprawdopodobniej jest to zasypane składowisko śmieci gminy Lubycza Królewska, pozostała jeszcze obok niecka do pryzmowania śmieci. Z dróżki tej nie wchodzimy do lasku ale odbijamy wprawo pomiędzy te dwie dróżki. Jeden z mniejszych schronów na tym punkcie, całkowicie też zniszczony w środku. Brak opancerzeń.

PPK-07


06-DB-04,  OPPK-08, nazwa oryginalna: 3270

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego – półkaponiera (OPPK). Uzbrojony w jeden zestaw przeciwpancerny 45 mm (DOT-4), 1 ckm (NPS-3), 1 ckm (NPS-3) w orylonie, rkm obrony wejścia.

OPPK-08


Przechodzimy na drugą stronę drogi.

06-DB-05,  PDOT-09, nazwa oryginalna: 3312

Dwukondygnacyjny schron do ognia czołowego (PDOT). Uzbrojony 3 ckm (NPS-3), 1 rkm obrony bliskiej, rkm obrony wejścia. Schron poza odstrzeleniem jednego opancerzenia jest w bardzo dobrym stanie, Stropy praktycznie całe, dolna kondygnacja nie zniszczona, pod nią zachowały się zbiorniki na łuski, paliwowe, szambo. Pozostały 2 opancerzenia NPS-3.

PDOT-09


06-DB-06,  OPPK-10, nazwa oryginalna: 3263

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego – półkaponiera (OPPK). Uzbrojony w 1 zestaw przeciwpancerny 45mm (DOT-4), 2 ckm (NPS-3) w orylonie, 1 rkm obrony bliskiej i rkm obrony wejścia.

Schron nie posiada żadnych opancerzeń, zostały odstrzelone, zachowała się w dość dobrym stanie dolna kondygnacja oraz rów diamentowy.

OPPK-10


06-DB-07,   APK-11, nazwa oryginalna: 3466

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego – półkaponiera artyleryjska (APK). Uzbrojony w 2 zestawy armat 76 mm (Ł-17), 1 ckm (NPS-3) w orylonie, 1 x rkm obrony bliskiej. Schron nie został ukończony, brak śladów montażu opancerzeń, nie posiada również rowu diamentowego ale chyba nie był przewidziany, bo nie zauważyłem otworów zrzutowych.

APK-11


06-DB-08,  NP-12, nazwa oryginalna: 3713

Jednokondygnacyjny, dwuizbowy schron obserwacyjny (NP).

W schronie znajdowały się dwie izby z peryskopami i przy wejściu jeden karabin obrony wejścia. Schron został wysadzony i „rozłożył się”, wody gruntowe uniemożliwiają bliższe podejście.

NP-12


06-DB-10,  PDOT-13, nazwa oryginalna: 3313

Dwukondygnacyjny schron do ognia czołowego (PDOT). Uzbrojony 3 ckm (NPS-3), 1 rkm obrony bliskiej, rkm obrony wejścia. W schronie zachowały się 3 opancerzenia NPS-3, Schron jest w nietypowy sposób zniszczony, W stropie posiada bardzo duży otwór, dodatkowo stropy wewnątrz, zniszczone.

PDOT-13


06-DB-09,  OPPK-14, nazwa oryginalna: 3264

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego – półkaponiera (OPPK). Uzbrojony w 1 zestaw przeciwpancerny 45mm (DOT-4), 2 ckm (NPS-3) w tym 1 w orylonie, rkm obrony wejścia.

Schron posiada bardzo rzadką obecnie polską kopułę obserwacyjną o 4 otworach obserwacyjnych.

Wszystkie opancerzenia są odstrzelone, dolna kondygnacja zalana wodami gruntowymi.

OPPK-14

06-DB-11,  OPPK-15, nazwa oryginalna: 3266

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego – półkaponiera (OPPK). Uzbrojony w jeden zestaw przeciwpancerny 45mm (DOT-4), 2 ckm (NPS-3) w tym 1 w orylonie, 1 x rkm obrony bliskiej, rkm obrony wejścia.

Schron bardzo mocno uszkodzony, został prawie w całości pozbawiony stropu, choć zachowało się miejsce na obsadzenie kopuły pancernej. Zachowane jedno opancerzenie NPS-3. Dolna kondygnacja zalana.

OPPK-15


06-DB-12,  OPPK-16, nazwa oryginalna: 3268

Dwukondygnacyjny schron do ognia bocznego – półkaponiera (OPPK). Uzbrojony w 1 zestaw przeciwpancerny  45mm (DOT-4), 1 ckm (NPS-3), rkm obrony wejścia. Schron mocno zniszczony, pozbawiony opancerzeń, zachował się rów diamentowy

OPPK-16

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s