Punkt Oporu Kalników

Prawdopodobnie tu przebiegała granica pomiędzy sąsiadującymi ze sobą rejonami umocnionymi rosyjskich fortyfikacji z 1941 roku, zwanymi później Linią Mołotowa. Rawsko – Ruskim Rejonem Umocnionym i Przemyskim Rejonem Umocnionym, choć ja bardziej skłaniałbym się ku wersji, że ten punkt przynależał już do Przemyskiego Rejonu Umocnionego. Przypuszczalnie analiza planowanego obsadzenia jednostek wojskowych rozwiała by te wątpliwości co…