Punkt Oporu Mosty Małe

Rawsko Ruski Rejon Umocniony, Punkt Oporu Mosty Małe. Podkład mapy – communitywalk.com. Numeracja schronów według schematu Kriepost.org. Przedstawiona kolejność schronów według sugerowanej trasy eksploracji. Jest to pierwszy punkt oporu licząc od północno wschodniej strony naszej granicy. Składa się z 15 obiektów betonowych, zanikającego już rowu przeciwczołgowego i jednego stanowiska technicznego, które jak wydaje mi się,…