Łaszczów, kirkut

Łaszczowiecki kirkut spotkał taki sam los w czasie drugiej wojny światowej jaki spotkał inne kirkuty w okolicy. Został zrównany z ziemią a macewami wybrukowano drogi. Podobny los dotknął też budynki wyznaniowe. Zostały zdewastowane i zamienione na magazyny. wspomniałem o tym w innym wpisie dotyczącym ruin zamku – https://fotoroztocze.wordpress.com/2014/05/08/ruiny-zamku-w-laszczowie/. Kirkut znajduje się w centrum miejscowości, po…

Ruiny zamku w Łaszczowie

Pierwsze wzmianki o zamku w Łaszczowie pochodzą z połowu XV wieku i najprawdopodobniej mniej więcej w tym czasie powstał. Pod koniec XVI wieku był własnością Łaszczów od których wywodzi się nazwa miejscowości, następnie przeszedł w ręce Gorajskich, po czym z powrotem powrócił w ręce Łaszczów. Zamek został zdobyty i zniszczony przez Szwedów w 1702 roku…