Szczebrzeszyn cerkiew

Szczebrzeszyńska cerkiew w zależności od wyznania, pod jakim występowała podawane są różne wezwania, a właściwie wezwanie jest takie samo, jedynie brzmienie zmieniało się w ciągu wieków. Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy Cerkiew Greckokatolicka pod wezwaniem Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP. Pierwsze wzmianki o cerkwi pochodzą z XII – XIII wieku, tak jak zachowane fundamenty…

Szczebrzeszyn – synagoga

Szczebrzeszyńska synagoga, mimo że nie pełni już swojej sakralnej roli nadal służy mieszkańcom miasteczka. Obecnie mieści się w niej dom kultury i coś w stylu centrum wystawienniczego. Podczas adaptacji budynek wewnątrz został częściowo przebudowany jednak zachowano elementy świadczące o pierwotnym znaczeniu budynku. Część elementów zrekonstruowano. Zmianom uległa również zewnętrzna bryła, zachowując jednak swój charakter. Obecna…